Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

Ngày 30/11, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Chỉ thị của Huyện ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về trật tự xây dựng gắn với xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thường Tín” giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

          Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về tình hình quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị hiện nay trên địa bàn huyện và bổ sung ý kiến vào Chỉ thị như: cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện Chỉ thị, có chế tài xử lí đối với các vi phạm; xây dựng kế hoạch cụ thể đặt tên đường phố, tuyến đường xã cho phù hợp với quy định của Thành phố; tổ chức đánh số nhà và gắn biển đúng quy định kết hợp với việc chỉnh trang đô thị tại thị trấn Thường Tín.

Thành viên tổ tư vấn Ủy ban MTTQ huyện phản biện

Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với các nội dung được đưa ra trong Chỉ thị của Huyện ủy và ghi nhận các biện pháp, giải pháp đề ra để tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị - cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo Chỉ thị đã cung cấp thêm thông tin và giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung trong Chỉ thị.

Hội nghị phản biện xã hội là một kênh thông tin quan trọng, nhằm chưng cầu ý kiến để các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung Chỉ thị, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất và triển khai có hiệu quả trong thực tiễn.

Thanh Tân