Đảng - đoàn thể

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII mở rộng, kỳ họp lần thứ 18

Sáng ngày 25/11/2017, tại Hội trường Huyện ủy – UBND huyện, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng, kỳ họp lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai một số nội dung trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về trật tự xây dựng, văn minh đô thị trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2017 , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư công năm 2017, phương hướng năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 9.932 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2016; giá trị Thương mại – Dịch vụ năm 2017 ước đạt 7.815 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2016; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, ước đạt 1.473 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch năm, tăng 2,2% so với năm 2016. Huyện đã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm tra, đánh giá hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 đối với 4 xã: Tự Nhiên, Tô Hiệu, Tân Minh, Nghiêm Xuyên. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 theo phân cấp ước thực hiện 369.894 triệu đồng, đạt 112,11% dự toán thành phố giao. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 ước thực hiện 1.428.330 triệu đồng, đạt 130,5% dự toán thành phố giao. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, Y tế, Giáo dục được quan tâm; chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng thẩm quyền; công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban của huyện và một số xã đã tham luận đề xuất một số giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ rõ: Các đơn vị, các xã cần vận dụng linh hoạt các hình thức để đặt tên các tuyến đường, phố, nhưng phải giữ được nét văn hóa của địa phương, đánh số nhà phải theo đúng quy định; các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 trên địa bàn; các phòng chức năng làm tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định; tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; các Đảng bộ tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các xã, thị trấn và cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tết Dương lịch 2018 và tết Mậu Tuất để nhân dân đón tết đầm ấm, yên vui…

Xuân Tiến