Đảng - đoàn thể

Huyện ủy triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017

Chiều ngày 21/11/2017, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Giỏi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai kế hoạch

Theo Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017 của Huyện ủy, trước ngày 30/11/2017, các Đảng bộ xã, thị trấn, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải tổ chức xong việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017.

Nội dung đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn số 27 –HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Bộ Chính trị. Đối với tập thể, đánh giá tập trung vào: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện công tác quân sự địa phương; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” “trong nội bộ”…

Đối với đảng viên không giữ chức cụ lãnh đạo, quản lý, kiểm điểm về: Tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật. Các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, ngoài những nội dung trên cần đánh giá thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Đối với đảng viên giữ chức cụ lãnh đạo, quản lý. Cần kiểm điểm sâu các nội dung công tác gồm: Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành, đoàn kết, thực hiện công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị; ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

Trong đánh giá, số tổ chức cơ sở Đảng được phân loại “ trong sạch, vững mạnh” không vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ, trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu không quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Số đảng viên được phân loại “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “ không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đồng chí thì không quá 01 đồng chí…

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh đã chỉ đạo các Đảng bộ xã, thị trấn, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần kiểm điểm nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Chính trị, kế hoạch 102 – KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và đánh giá các tập thể, cá nhân đúng các tiêu chuẩn thực tế…

Xuân Tiến