Đảng - đoàn thể

Hội Nông dân huyện tập huấn nghiệp vụ kế toán Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2017

Sáng ngày 17/11/2017, Hội Nông dân huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 34/HND-TW, ngày 26/7/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và tập huấn nghiệp vụ kế toán Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2017 cho gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Kế toán phụ trách Quỹ Hỗ trợ nông dân xã.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã quán triệt Nội dung Nghị quyết 34/HND-TW

 

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã quán triệt Nội dung, tinh thần Nghị quyết 34/HND-TW, ngày 26/7/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

 

Bà Phó Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Ban Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố giới thiệu các kiến thức trong quản lý Quỹ Hỗ trợ Nông dân

 

Tiếp đó, bà Phó Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Ban Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố giới thiệu các kiến thức về: Công tác vận động và quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân; công tác cho vay vốn; công tác kế toán; việc sử dụng phí thu - chi tiêu tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân và Lưu giữ Hồ sơ ở Hội Nông dân cấp xã …

 

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân cấp xã nắm được các nội dung mới trong Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nâng cao năng lực quản lý, vận động, sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ở cấp cơ sở .

Diệu Hương