Đảng - đoàn thể

UBMTTQ huyện Thường Tín kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTDTTN Việt Nam

Cách đây 87 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Suốt 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 87 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ( MTDTTNVN) nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kì, MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín 87 năm qua cũng không ngừng phát triển và trưởng thành. Nhân dân huyện Thường Tín vốn có truyền thống yêu nước, đoàn kết kiên cường cách mạng, vì vậy, những hình thức đầu tiên của MTDTTNVN ở huyện cũng sớm được hình thành và phát triển nhanh chóng…Đến nay, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng Mặt trận Trung ương hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm để Mặt trận các cấp ở địa phương triển khai cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn. Trong đó, tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Thường Tín”, trong năm 2017, MTTQ huyện đã tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với Trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đã có 63.358/67.825 hộ gia đình đăng ký đạt 93,4%. Kết quả thẩm định và bình xét cuối năm, toàn huyện năm 2017 đã có  60.900/ 67.825 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,8%; có 40 khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, 29 Cơ quan, đơn vị, 01 Doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Trong năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện xây dựng triển khai liên tịch giữa UBND và Uỷ ban MTTQ huyện về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Kết quả 161 thôn, tổ dân phố, khu dân cư tổ chức hội nghị có 20.824 đại biểu dự và có 944 ý kiến phát biểu; cấp xã, thị trấn có 4.140 đại biểu dự và có 171 ý kiến phát biểu. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân các doach nghiệp chung sức tham gia xây dựng Nông thôn mới. Theo thống kê năm 2017, các xã đã huy động được 17.827 ngày công, hiến 89.204 m2 đất và 49,3 tỷ đồng, triển khai xây dựng được 96 công trình nông thôn mới.

Nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, MTTQ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2017, giao chỉ tiêu vận động toàn huyện là 1,5 tỷ đồng. Kết quả cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp năm 2017 (đến ngày 30/10/2017) đã được 1.504.352.000 đồng. Trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện được  407.352.000 đồng, Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã được 1.130.000.000 đồng.

Các đơn vị tiêu biểu ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2016

 Trong năm, UBMTTQ huyện đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. Vào dịp tết Đinh Dậu năm 2017, ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện trích quỹ nghèo hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 4 đối tượng cán bộ công nhân viên chức mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 1 triệu đồng; vận động Qũy Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tặng quà cho 220 hộ nghèo mỗi xuất 500.000 đ. Các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp các nhà hảo tâm tặng hàng trăm xuất quà cho người nghèo là đoàn viên, hội viên mỗi xuất từ 300.000 đến 500.000 đ. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, MTTQ Thành phố tặng quà 10 hộ nghèo thôn Khánh Vân (Khánh Hà) mỗi xuất 1 triệu đồng, tặng quà hộ nghèo người cao tuổi 10 xuất mỗi xuất 500.000đ.

Phát huy truyền thống “ Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, trong năm MTTQ huyện đã phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017, kết quả quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” 2 cấp đã vận động được 1.400 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ gia đình chính sách, TBLS, người có công dịp Tết nguyên đán và nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7, Xây sửa  được 429 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công khó khăn trên địa bàn huyện; tổ chức thắp nên chi ân các anh hung liệt sỹ tại nghĩa trang lệt sỹ….

Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân, từng bước hạn chế vi phạm pháp luật, MTTQ huyện đã hướng dẫn hoạt động của 174 nhóm nòng cốt với 1327 thành viên về các nội dung tuyên truyền. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 275 cuộc, cho 29.714 lượt người nghe với nội dung về Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; Luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp tuyên truyền vận động 02 hộ dân xã Nguyễn Trãi thực hiện bàn giao mặt bằng khu đất dịch vụ Khu công nghiệp Quất Động mở rộng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ, tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Thanh Tân