CHỉ đạo điều hành

Công điện Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra

Ngày đăng 16/08/2018 | 10:24 AM  | View count: 87
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Thường Tín vừa có Công điện số 01/CĐ-BCH về Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra....

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đăng 26/04/2018 | 10:31 AM  | View count: 233
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1777/UBND-TH ngày 24/4/2018 Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp...

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 18/04/2018 | 11:19 AM  | View count: 422
Với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, ...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:12 AM  | View count: 965
UBND huyện Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Xem chi tiết:  ...

Thường Tín tăng cường đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày đăng 28/03/2018 | 06:00 PM  | View count: 396
  Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2017, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô...

Nghị quyết về ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/10/2017 | 05:25 PM  | View count: 243
Nghị quyết về ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín: 06-NQ/HU chính thức công nhận ngày 16/11/1974 là ngày thành lập Đảng bộ...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 01/11/2017 | 05:09 PM  | View count: 1173
Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 20-CT/CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,...

Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:59 PM  | View count: 359
Ngày 15/11/2017, Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Xem...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/11/2017 | 11:01 AM  | View count: 314
HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021: Thời gian tổ...

Tiếp tục phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

Ngày đăng 14/09/2017 | 02:56 PM  | View count: 146
Công văn số 353-CV/HU ngày 12/9/2017, Huyện ủy Thường Tín về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Xem chi...

Chương trình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 04:32 PM  | View count: 221
Chương trình số 12-CTr/HU của Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai...

Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 04:26 PM  | View count: 188
Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao  thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân ...

Chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh

Ngày đăng 14/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 260
Chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh Xem...

Chương trình phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững; từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:26 PM  | View count: 129
Chương trình số 09-Ctr/HU của Huyện ủy Thường Tín về phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững; từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020 ...

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2017)

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:29 PM  | View count: 265
          Chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc...

Kế hoạch tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017".

Ngày đăng 17/04/2017 | 05:04 PM  | View count: 232
Kế hoạch 77 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền "Năm hữu nghị  Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -...

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 23/02/2017 | 10:09 AM  | View count: 112
Thực hiện công văn số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông báo lấy ý kiến đóng...

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện "Năm cải cách hành chính 2017"

Ngày đăng 20/02/2017 | 06:36 AM  | View count: 540
Ngày 16/02/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh