CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 02:53 PM  | View count: 31
Nhằm mục đích nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong quá ...

Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên tuyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 03:43 PM  | View count: 15
Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên tuyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 Xem chi...

HĐND, UBND huyện thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 03/2019

Ngày đăng 05/03/2019 | 03:44 PM  | View count: 155
HĐND huyện thông báo chương trình công tác tháng 03/2019: 04/TB-HĐND UBND huyện thông báo chương trình công ...

Kế hoạch Chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 10:23 PM  | View count: 141
Kế hoạch Chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện năm 2019 Xem chi tiết: 02/KH-UBND

UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019

Ngày đăng 20/01/2019 | 05:00 PM  | View count: 156
UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019.

Tăng cường hiệu quả hoạt động mô hình tủ sách cơ sở kết hợp điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Ngày đăng 20/01/2019 | 03:50 PM  | View count: 151
Tăng cường hiệu quả hoạt động mô hình tủ sách cơ sở kết hợp điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 Xem chi tết: 14/UBND-VHTT

Đảm bảo y tế phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ hợi

Ngày đăng 18/01/2019 | 01:46 PM  | View count: 118
Nhằm mục đích đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn và bùng phát dịch...

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 21/11/2018 | 02:27 PM  | View count: 455
Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 177 - KH/HU, ngày 19/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh...

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố

Ngày đăng 14/10/2018 | 10:16 PM  | View count: 233
Trong năm qua, công tác quản lý ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn...

Thực hiện Chương trình Sữa học đường: cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho lứa tuổi vàng

Ngày đăng 24/09/2018 | 09:31 AM  | View count: 381
Ngày 8/7/2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu...

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật trên địa bàn huyện

Ngày đăng 15/09/2018 | 09:37 AM  | View count: 673
Thực hiện công văn số 2117/STP-PBGDPL ngày 31/8/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức. Ngày 14 tháng 9 năm...

Công điện Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra

Ngày đăng 16/08/2018 | 10:24 AM  | View count: 320
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Thường Tín vừa có Công điện số 01/CĐ-BCH về Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra....

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đăng 26/04/2018 | 10:31 AM  | View count: 405
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1777/UBND-TH ngày 24/4/2018 Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp...

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 18/04/2018 | 11:19 AM  | View count: 615
Với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, ...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:12 AM  | View count: 1603
UBND huyện Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Xem chi tiết:  ...

Thường Tín tăng cường đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày đăng 28/03/2018 | 06:00 PM  | View count: 607
  Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2017, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô...

Nghị quyết về ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/10/2017 | 05:25 PM  | View count: 374
Nghị quyết về ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín: 06-NQ/HU chính thức công nhận ngày 16/11/1974 là ngày thành lập Đảng bộ...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 01/11/2017 | 05:09 PM  | View count: 1330
Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 20-CT/CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,...

Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:59 PM  | View count: 434
Ngày 15/11/2017, Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Xem...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/11/2017 | 11:01 AM  | View count: 408
HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021: Thời gian tổ...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh