CHỉ đạo điều hành

Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện Thường Tín khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/11/2023 | 21:38  | View count: 174

 

HĐND huyện Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện Thường Tín khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

* Nội dung:

Hội đồng nhân dân huyện xem xét thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của HĐND, UBND huyện và các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện; Thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

* Thời gian:

- Kỳ họp tổ chức trong 2 ngày: Ngày 14/12/2023 và ngày 15/12/2023 Năm và thứ Sáu);

- Kỳ họp khai mạc lúc 8h00 ngày 14/12/2023 (Từ 7h30 đến 8h00 đón tiếp đại biểu).

* Địa điểm: Hội trường 18/8 (Hội trường HU - HĐND - UBND huyện). 

*Thành phần: Xem chi tiết trong văn bản Triệu tập

Văn phòng HĐND và UBND huyện

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh