CHỉ đạo điều hành

Về việc góp ý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 07/11/2023 | 22:39  | View count: 487

Được sự chấp thuận của UBND Thành phố, ngày 30/10/2023, Viện QHXD đã phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Đồ án).

 

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố, Viện QHXD đề nghị các cơ quan, đơn vị, công dân góp ý cho Đồ án bằng văn bản và gửi về UBND huyện Thường Tín qua phòng Quản lý đô thị trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo thành phố theo quy định.

Hồ sơ tài liệu của Đồ án được đăng tải tại địa chỉ https://g2.by/Cgnv hoặc theo mã QR dưới đây.

 

Các văn bản, thông tin về đồ án, các cơ quan, đơn vị, công dân tham khảo như sau:

1. Bản vẽ quy hoạch chung Hà Nội

2. Thuyết minh quy hoạch chung Hà Nội

3. Phiếu ý kiến góp ý đối với đồ án

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh