CHỉ đạo điều hành

Thực hiện công tác phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn huyện năm 2023
Ngày đăng 22/05/2023 | 19:00  | View count: 150

UBND huyện vừa có văn bản 609/UBND-KT về việc thực hiện công tác phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn huyện năm 2023.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh