CHỉ đạo điều hành

"Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em"
Ngày đăng 01/05/2023 | 22:44  | View count: 186

Đó là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 vừa được UBND huyện Thường Tín xây dựng tại Kế hoạch số 162/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cộng đồng nhằm chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực trong việc thực hiện Luật Trẻ em nói chung và quyền trẻ em nói riêng, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích nhất là đuối nước hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện.

Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023 với các hoạt động: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Tập trung tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em (trong đó có xâm hại trẻ em trên môi trường mạng), phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; tăng cường nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em như: chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; tổ chức khám, chữa bệnh, hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định…

Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu... với nội dung bổ ích, hình thức phong phú cho trẻ em; khuyến nghị trẻ em tham gia các trò chơi tập thể và các trò chơi dân gian. Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại, tham gia môi trường mạng an toàn, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để trẻ em sử dụng đồ chơi có chất độc hại hoặc tham gia vào các trò chơi mang tính bạo lực, phản văn hóa.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, giáo dục và vận động xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trẻ em. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Vận động các nguồn lực hỗ trợ khác để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, trao học bổng…. cho trẻ em thành tích trong học tập và rèn luyện, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn nhân dịp Tháng hàng động vì trẻ em.

Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng…;  Đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, bổ sung các trang thiết bị vui chơi giải trí, dụng cụ thể dục thể thao…phù hợp với các lứa tuổi trẻ em tại cộng đồng….

Một số Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông:

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Gọi tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

Chi tiết kế hoạch: 162/KH-UBND

Phòng LĐTBXH

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh