CHỉ đạo điều hành

Thường Tín phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 27/04/2023 | 14:53  | View count: 168

Ngày 27/4, UBND huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu và nhận thức rõ mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực diện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID... trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Cuộc thi cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn huyện

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Thường Tín.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi.

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06 quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý II/2023, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi cấp huyện; xây dựng Thể lệ cuộc thi cấp huyện. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và học sinh, Nhân dân và người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện.

Quý III, IV/2023, Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn tham gia dự thi. Tổ chức chấm bài dự thi cấp huyện. Tổng kết và trao giải bài dự thi đạt giải cấp huyện; trong đó, giải cá nhân (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích); Giải tập thể (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích).

UBND huyện giao phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi huyện, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện; quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi…

Công an huyện đồng chủ trì phối hợp phòng Tư pháp tổ chức triển khai Cuộc thi; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tham gia cuộc thi…

Phòng Tư pháp

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh