CHỉ đạo điều hành

Thường Tín tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện
Ngày đăng 14/02/2023 | 14:51  | View count: 250

UBMTTQ Việt Nam Huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT về chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện.

 

Cổng Thông tin điện tử đăng tải kế hoạch và dự thảo để nhân dân góp ý:

1. Kế hoạch 22/KH-MTTQ-BTT

2. Dự thảo Luật Đất đai

3. PL 1 - Đề cương báo cáo lấy ý kiến Luật Đất đai

4. PL 2  Một số nội dung trọng tâm dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh