CHỉ đạo điều hành

Phấn đấu đến cuối năm 2022 có 90% công dân cài đặt ứng dụng VneID
Ngày đăng 10/12/2022 | 22:04  | View count: 153

Ban Chỉ đạo 06 huyện Thường Tín đặt chỉ tiêu đến 31/12/2022, phấn đấu từ 80% đến 90% công nhân, người lao động, công dân có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID.

Theo Ban Chỉ đạo 06 huyện, để đạt mục tiêu này, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch 287/KH-UBND của Ban chỉ đạo 06 huyện, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện, cấp xã đến từng thôn, xóm, tổ dân phố. Trong đó, chỉ đạo Tổ công tác cấp cơ sở mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID theo cách thức "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lập danh sách xác nhận sau khi đã hoàn thành; tăng cường công tác truyền thông bằng các hình thức tờ rơi, tờ gấp tới tận các hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên cơ sở...

Ban Chỉ đạo 06 huyện cũng đặt chỉ tiêu đến 31/12/2022, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID. Phấn đấu từ 80% đến 90% công nhân, người lao động, công dân trên địa bàn Thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID.

Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 14/10/2023, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID. Phấn đấu đến ngày 30/11/2023, 100% UBND các phường, thị trấn và 80% UBND các xã bố trí các mô hình hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Công an huyện

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh