CHỉ đạo điều hành

Huyện Thường Tín triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới
Ngày đăng 30/10/2022 | 21:04  | View count: 186

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch 252/KH-UBND về thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn năm 2022.

Theo kế hoạch 252/KH-UBND, tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện.

Đồng thời, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời với các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Chủ đề tháng hành động năm 2022: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

UBND huyện Thường Tín giao các đơn vị có liên quan và UBND 29 xã, thị trấn thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu triển khai tổ chức tháng hành động bình đẳng giới, phòng ngừ và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tại cộng đồng và các ngành liên quan về kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Phòng LĐTBXH

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh