CHỉ đạo điều hành

Tăng cường hiệu quả hoạt động mô hình tủ sách cơ sở kết hợp điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Ngày đăng 20/01/2019 | 03:50  | View count: 155

Tăng cường hiệu quả hoạt động mô hình tủ sách cơ sở kết hợp điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Xem chi tết: 14/UBND-VHTT

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh