CHỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố
Ngày đăng 14/10/2018 | 10:16  | View count: 232

Trong năm qua, công tác quản lý ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đã được nâng lên. Tuy nhiên, công tác quản lý ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố còn một số tồn tại như: Điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp; việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chưa được chặt chẽ; vệ sinh mặt nền chưa được gọn sạch; lấn chiếm vỉa hè gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thôn, xóm, cụm dân cư.

Để tăng cường công tác đảm bảo ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/4/2016 của UBND thành phố về việc “Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố”. Trọng tâm một số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, thực hành về ATTP tới các nhóm đối tượng, trọng tâm người chủ cơ sở và người chế biến. Yêu cầu các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thường xuyên thực hiện đầy đủ các tiêu chí về ATTP, thu gom rác thải hàng ngày, đảm bảo mặt nền cơ sở luôn gọn sạch không có giấy, rác; Niêm yết công khai giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ bản cam kết đảm bảo ATTP tạo sự thay đổi rõ nét đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường sạch đẹp và mỹ quan đô thị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố  trên địa bàn. Xử lý các cơ sở có vi phạm quy định về ATTP, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, duy trì hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm từ huyện tới xã, phường, thị trấn.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả đợt I trước ngày 3/11/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Phòng y tế

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh