CHỉ đạo điều hành

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật trên địa bàn huyện
Ngày đăng 15/09/2018 | 09:37  | View count: 679

Thực hiện công văn số 2117/STP-PBGDPL ngày 31/8/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, UBND huyện Thường Tín ban hành văn bản nhằm triển khai nội dung cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Huyện.

 

Đối tượng dự thi: là công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác tại Thành phố Hà Nội, không phân biệt thành phần dân tộc, lứa tuổi, giới tính.

Nội dung: Chủ đề kịch bản tiểu phẩm tập trung phản ánh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội thực tế đang diễn ra tại địa bàn trọng điểm; định hướng hành vi, truyền tải thông điệp nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; các cách thức PBGDPL hiệu quả, đồng thời tôn vinh, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển hình trong công tác PBGDPL.

Thời gian dự thi: Từ ngày 20/8/2018 đến trước 17h00’ ngày 10/10/2018 (tính theo dấu bưu điện nơi gửi hoặc thời gian nhận email).

Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 kịch bản tiểu phẩm dự thi qua đường bưu điện (bản giấy) hoặc qua email (kèm theo file word) về địa chỉ:  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội  hoặc email: phobiengiaoducpl@moj.gov.vn.

 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ tài liệu phục vụ cuộc thi phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp, thông tin, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

 

Chi tiết nội dung triển khai cuộc thi xem trong file đính kèm:  947/UBND-TP

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh