CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thường Tín
Ngày đăng 17/04/2018 | 09:12  | View count: 980

UBND huyện Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Xem chi tiết:  215/QĐ-UBND

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh