CHỉ đạo điều hành

Thanh niên Hiền Giang tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Ngày đăng 11/01/2018 | 08:41  | View count: 865

Trong năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn xã Hiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào các chương trình, hoạt động của Đoàn, đặc biệt là công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Để làm tốt công tác tham gia xây Đảng, chính quyền, Ban Chấp hành Đoàn xã xác định phải làm tốt công tác thu hút và tập hợp thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn, trong đó, Ban Chấp hành Đoàn xã chú trọng nâng cao chất lượng các chi đoàn, thường xuyên quan tâm tới chi đoàn có đông đồng bào có đạo và những chi đoàn có phong trào còn yếu để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; tổ chức sinh hoạt chi đoàn vào buổi tối và tránh sinh hoạt vào ngày lễ; đồng thời tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ. Ngoài ra, các chi đoàn còn tổ chức giao lưu sinh hoạt theo cụm liên chi đoàn, định kỳ mỗi quý một lần với nội dung phong phú, tạo sức hút với thanh niên như: quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương gắn với các hoạt động hội trại, văn nghệ, thể dục thể thao, hoặc bằng hình thức sân khấu hóa. Bên cạnh đó, để tạo sức hút với thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn xã còn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi toạ đàm về các vấn đề xã hội như: phối hợp với tư pháp xã để tuyên truyền pháp luật, các tệ nạn xã hội.., phối hợp với Hội phụ nữ, Ban Dân số gia đình và trẻ em của xã tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản cho đoàn viên thanh niên nói chung và trẻ vị thành niên nói riêng, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền và nói chuyện về lịch sử và truyền thống cách mạng, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của xã tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự..., góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

 

Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên sâu sát cơ sở thôn, xóm, tập hợp, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là ở các lĩnh vực khó khăn, phức tạp cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như: An ninh trật tự, động viên tuyển quân, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cưới văn minh, tiết kiệm... Những năm gần đây, đoàn viên thanh niên Hiền Giang đã tích cực hưởng ứng đề án dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng trồng lúa chất lượng cao; năng động chuyển đổi mô hình kinh tế để làm giàu cho gia đình và quê hương; duy trì các mô hình kinh tế của thanh niên, trong đó tiêu biểu là mô hình sản xuất điêu khắc Hoàng Văn Kế thôn Nhân Hiền, mô hình của anh Nguyễn Văn Huấn thôn Nhuệ Giang...

Thanh niên xã Hiền Giang tham gia bảo vệ môi trường

 

Trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn viên thanh niên xã Hiền Giang đã tích cực tham gia góp ý xây dựng nghị quyết và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp, pháp luật. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được Đoàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, Đoàn xã có 3 đồng chí đoàn viên ưu tú là đối tượng đảng được vinh dự kết nạp vào đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt vai trò, tính tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Với những thành tích trên, hàng năm, toàn xã có 90% chi đoàn mạnh, 95% đoàn viên thanh niên xếp loại xuất sắc và khá; Đoàn xã Hiền Giang nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh của Huyện đoàn Thường Tín

 

Trường Giang

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh