CHỉ đạo điều hành

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện
Ngày đăng 01/11/2017 | 05:09  | View count: 1330

Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 20-CT/CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết: 20-CT/CT

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh