CHỉ đạo điều hành

Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 01/12/2017 | 04:59  | View count: 359

Ngày 15/11/2017, Huyện ủy Thường Tín ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Xem chi tiết: 21-CT/HU

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh