CHỉ đạo điều hành

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 02/11/2017 | 11:01  | View count: 303

HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021:

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 05 dự kiến trong 02 ngày vào ngày 14 và 15/12/2017 (thứ năm và thứ sáu) tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện.

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải thông báo cụ thể như sau: 99/TB-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh