CHỉ đạo điều hành

Chương trình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 13/04/2017 | 04:32  | View count: 215

Chương trình số 12-CTr/HU của Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết: 12-CTr/HU

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh