CHỉ đạo điều hành

Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 13/04/2017 | 04:26  | View count: 183

Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao  thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết: 11-Ctr/HU

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh