CHỉ đạo điều hành

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2017)
Ngày đăng 24/04/2017 | 05:29  | View count: 349

          Chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017), UBND huyện thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4/2017 đến ngày 02/5/2017.

          Chi tiết thông báo: 86/TB-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh