CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017".
Ngày đăng 17/04/2017 | 05:04  | View count: 251

Kế hoạch 77 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền "Năm hữu nghị  Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017".   

Nội dung chi tiết kế hoạch: 77 - KH/HU

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh