CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện "Năm cải cách hành chính 2017"
Ngày đăng 20/02/2017 | 06:36  | View count: 565

Ngày 16/02/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện "Năm cải cách hành chính 2017"

Xem chi tiết kế hoạch: 33/KH-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh