CHỉ đạo điều hành

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thường Tín
Ngày đăng 23/02/2017 | 10:09  | View count: 106

Thực hiện công văn số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông báo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân xin gửi về UBND huyện Thường Tín qua phòng Tài Nguyên và Môi trường hoặc UBND các xã, thị trấn. Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 20/9/2014 đến hết ngày 20/10/2014

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh