Cải cách hành chính

Huyện ủy Thường Tín quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

23/01/2017 | 09:36 AM
Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tiến – Uỷ viên BTV huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ và hơn 270 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng huyện uỷ, UBND huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công...

Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

12/02/2017 | 05:53 AM
         Thực hiện kế hoạch số 01-CT/UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm...

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thường Tín

23/02/2017 | 09:33 AM
Thực hiện công văn số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông báo lấy ý kiến đóng...