Cải cách hành chính

Thường Tín: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ

18/04/2017 | 01:56 PM
Nhằm tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017". Ngày 12/4/2017 UBND huyện Thường Tín vừa có Công văn 283/UBND-NV để...

Thường Tín: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã, thị trấn.

17/04/2017 | 01:53 PM
Ngày 15/4/2017, tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho đối tượng là giáo viên các trường Tiểu...

Thường Tín tập huấn kĩ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở

05/04/2017 | 07:49 AM
Ngày 5/4/2017, UBND huyện Thường Tín phối hợp với Sở tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn kĩ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Trần Xuân Việt dự hội nghị sơ kết chương trình 02 tại huyện Thường Tín

23/01/2017 | 09:30 AM
Sáng 17/12, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị sơ kết 3 thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 05/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tầng bước nâng...

Huyện ủy Thường Tín quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

23/01/2017 | 09:36 AM
Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tiến – Uỷ viên BTV huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ và hơn 270 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng huyện uỷ, UBND huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công...

Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

12/02/2017 | 05:53 AM
         Thực hiện kế hoạch số 01-CT/UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm...

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thường Tín

23/02/2017 | 09:33 AM
Thực hiện công văn số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông báo lấy ý kiến đóng...