Cải cách hành chính

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3 của huyện Thường Tín tăng 9,37 điểm
10/04/2024 | 21:42

UBND huyện công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 3/2024.

Theo đó, căn cứ kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”, tổng số điểm Thành phố đạt được tháng 3 năm 2024 là 53,7/100 điểm, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,43 điểm). 

Tổng số điểm huyện Thường Tín đạt được tháng 3/2024:  66,46/100 điểm, xếp hạng 02/30 quận, huyện (tăng 9,37 điểm).

 

UBND huyện công khai kết quả trên đến các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn biết để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tiêu chí đạt tỷ lệ thấp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả công khai, thực hiện việc kiểm soát kết quả của đơn vị mình trên Cổng dịch vụ công  quốc gia, trường hợp phát sinh vướng mắc thực hiện tổng hợp, báo cáo gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

 

Xem chi tiết: 540/UBND-VP