Cải cách hành chính

Thường Tín tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
01/04/2024 | 22:34

Ngày 27/03/2024, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình 07-CTr/HU về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (phòng chống tham nhũng, tiêu cực) 3 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thường Tín luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên luôn tập trung, bám sát theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đốn đốc các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/5/2015 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các các lĩnh vực như: Mua sắm công và xây dựng cơ bản; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tài chính và ngân sách nhà nước...

Từ đầu năm đến nay, huyện Thường Tín không nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào của công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. 100% hồ sơ tiếp nhận của công dân đều được giải quyết trước và đúng thời hạn quy định với tỷ lệ giải quyết trước hạn cao. Từ 01/01/2024 đến nay, huyện Thường Tín không có trường hợp bị xem xét, xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Bên cạnh đó, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đã đạt được một số kết quả: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức và 03 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 12 tổ chức, việc thi hành kỷ luật trong đảng 12 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 02 tổ chức;  kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 11 tổ chức; giám sát chuyên đề 08 tổ chức và 08 đảng viên; giải quyết tố cáo 05 lượt đảng viên. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 04 tổ chức và 04 đảng viên; giám sát chuyên đề 06 tổ chức và 06 đảng viên. UBKT các cấp và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 18 đảng viên do vi phạm: chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), những điều đảng viên không được làm, vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm. Ngoài ra, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 04 đảng viên do vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện luôn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong công tác giám sát, Uỷ ban MTTQ huyện đã tiến hành giám sát đối với công tác chi trả chế độ quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố và huyện cho các đối tượng chính sách; thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội; Ngoài ra, UBMTTQ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động để phát huy vai trò giám sát của MTTQ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại để khắc phục trong những tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu

Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí chủ trì hội nghị và các thành viên Ban Chỉ đạo 07 của huyện đã thống nhất một số nội dung:

Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thành phố và huyện. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đã được thụ lý theo đúng thời hạn quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn, các phòng, ban huyện gắn với chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết kịp thời KNTC nhất là các kiến nghị tranh chấp đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra các xã, thị trấn, các phòng, ban huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch năm 2024. Kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản thu nhập đối với tổ chức và cá nhân theo Hướng dẫn của Trung ương, Thành phố.

Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc. Coi trọng việc rà soát và hoàn thiện quy chế theo hướng ngày càng công khai minh bạch, dân chủ nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng.

Xuân Tiến