Cải cách hành chính

Thường Tín thúc đẩy xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
17/11/2023 | 20:26

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, trên địa bàn huyện Thường Tín có tổng số sản phẩm OCOP được công nhận là 166 sản phẩm, trong đó 150 sản phẩm 4 sao và 16 sản phẩm 3 sao, tập trung ở các nhóm ngành: thực phẩm, thủ công mỹ nghệ trang trí, thảo dược. Mới đây, UBND huyện phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thường Tín năm 2023. Kết quả có 11 sản phẩm 3 sao và 3 sản phẩm tiềm năng 4 sao, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố đánh giá, phân hạng.

 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩn OCOP tại xã Hồng Vân, chợ Vồi xã Hà Hồi đáp úng tiêu chuẩn điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định của Thành phố. Năm 2023, tiếp tục đăng ký 01 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Duyên Thái. Thành lập trang web để quảng bá văn hóa - du lịch - làng nghề và xúc tiến thương mại các sản phẩm đặc biệt là sản phấm OCOP trên địa bàn huyện.

Tô Quý