Cải cách hành chính

Thường Tín chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa
05/06/2023 | 22:49

Ngày môi trường thế giới 5/6 là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Logo ngày môi trường thế giới ( Nguồn: Internet)

Năm 2023, ngày môi trường thế giới được Liên hiệp quốc phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, chú trọng giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, những năm qua, huyện luôn chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền trực quan thông qua kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các Hội, đoàn thể. Bên cạnh đó, các Hội, đoàn thể đã phối hợp với các ban ngành chức năng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên phân loại, xử lí và thu gom rác thải ngay tại gia đình. Nhiều mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường như mô hình 5 không, 3 sạch, đoạn đường nở hoa của hội phụ nữ, con đường tự quản của đoàn thanh niên….đã đem lại hiệu quả và ngày được nhân rộng.

Để hạn chế tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát, yêu cầu 100% các doanh nghiệp lập và thực hiện cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường. Đến nay, hầu hết các thôn, khu dân cư, Cụm công nghiệp đều có hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm nay, các địa phương, các cơ quan đơn vị, các trường học đã đồng loạt ra quân hưởng ứng với nhiều hoạt động như thu gom rác thải, dọn dẹp, làm vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc; tích cực trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh tại các thôn, cụm dân cư; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức các mô hình chống rác thải nhựa. Điển hình nhưHội phụ nữ cơ sở đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”, phát động hội viên và nhân dân “Sử dụng thùng rác có nắp đậy tại gia đình”.

Nhiều hoạt động hưởng ứng tại cơ sở:

Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các đoàn thể trong huyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường, Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”; tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 15/11/2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Thường Tín.

Bên cạnh đó, thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền trên hệ thống loa truền thành, phương tiện thông tin địa chúng về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ.

Cùng với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự chung tay vào cuộc của mọi người dân sẽ tác động tích cực và hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng huyện Thường Tín nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

Thanh Tân