Cải cách hành chính

Thường Tín phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
18/05/2023 | 21:52

Sáng ngày 18/5, tại hội trường 18/8, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị trị xã hội huyện; cùng các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn và cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Công Thản - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo công tác thi đua khen thưởng Qúy I năm 2023. Theo đó, từ đầu năm đến nay, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi sau dồn điền đổi thửa”… gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện. Kinh tế huyện duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 7.287 tỷ đồng, đạt 27,53% kế hoạch năm và tăng 7,38% so với cùng kỳ năm 2022; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp  ước đạt 5.780 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch năm và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 4.967 tỷ đồng, đạt 26,63% kế hoạch năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 488 tỷ đồng, đạt 27,66% kế hoạch năm, tăng 2,31% so với năm 2022.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện đến năm 2025 tiếp tục được triển khai quyết liệt, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâ ng cao. Đặc biệt, trong quý I năm 2023, thành phố đã ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Minh Cường và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với xã Hồng Vân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Xã hội hóa giáo dục”, “gia đình hiếu học”… tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; phong trào từ thiện nhân đạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả với các phong trào, mô hình và cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”; Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực; phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” trong các lực lượng vũ trang tiếp tục được triển khai sâu rộng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình tôn giáo và an ninh nông thôn ổn định. Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm, được tổ chức, triển khai toàn diện trên địa bàn huyện…

Đồng chí chí Nguyễn Tiến Minh -  Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh -  Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua thời gian qua, đồng thời phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động thi đua

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) với các nội dung trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; về giá trị lịch sử và tính thời đại của Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn khâu yếu việc khó phát động thi đua phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động. Phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức; bảo đảm hài hòa ba lợi ích: lợi ích của người lao động; lợi ích của tập thể, địa phương, đơn vị; lợi ích của xã hội. Quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, đặc biệt các phong trào thi đua thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô địa bàn huyện Thường Tín; Thực hiện cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính” huyện Thường Tín năm 2023, các công trình, dự án, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt”; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.

Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại Hội nghị, 36 tập thể và 09 cá nhân được chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng, trong đó có 4 tập thể đã vinh dự được nhận cCờ thi đua xuất sắc; 21 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 11 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

 

Phương Thanh, Xuân Tiến