Cải cách hành chính

Thường Tín triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023
11/01/2023 | 20:48

Ngày 11/01/2023, đồng chí Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị sơ kết công tác sản xuất vụ đông năm 2022-2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện đến các xã.

Toàn cảnh hội nghị

Vụ đông năm nay toàn huyện trồng 1.093ha đạt 84,7% kế hoạch, giảm 137,3ha so với năm 2021. Huyện hỗ trợ triển khai mô hình khoai tây tại xã Hà Hồi với diện tích 5ha. Về kế hoạch sản xuất vụ xuân 2023, phấn đấu gieo cấy 3.900ha, các giống lúa như: Thiên ưu, TBR225, VN20 chiếm 50% diện tích; Gống lúa Bắc thơm số 7, HT11, Dự Hương 8 chiếm 45% diện tích; Nếp và các giống khác chiếm 5%. Thời vụ gieo mạ từ ngày 15/1 đến 19/1, toàn huyện cấy xong trong tháng 2.

Các đại biểu dự tại các điểm cầu

Vụ xuân năm nay, huyện tiếp tục hỗ trợ giống lúa và hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất. Trong đó hỗ trợ giá giống lúa sản xuất đại trà 50% giá giống. Mô hình cấy máy hỗ trợ 150.000đ/sào. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ hỗ trợ 7.000.000đ/ha tiền mua chế phẩm sinh học. Mô hình cây vụ đông trên đất hai lúa hỗ trợ 50% giá giống. Hỗ trợ trồng rau theo hướng hữu cơ hỗ trợ chế phẩm sinh học trong chăm sóc, phòng trừ dịch hại không quá 14 triệu đồng/ha.

Đồng chí Bùi Công Thản phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Công Thản đề nghị các ngành phục vụ nông nghiệp chuẩn bị cung ứng đầy đủ giống lúa và vật tư nông nghiệp, làm tốt công tác điều tiết nước cho diện tích ruộng gieo mạ và phay ngả đất ruộng, UBND và hợp tác xã nông nghiệp các xã tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo theo đúng chỉ đạo lịch thời vụ của huyện, để đạt năng suất cao vụ xuân năm 2023.

Tô Quý