Cải cách hành chính

Thường Tín quyết liệt chỉ đạo, thực hiện GPMB dự án đường vành đai 4
01/12/2022 | 22:25

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung cao, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể cùng thệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân khẩn trương, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô địa bàn huyện Thường Tín.

Huyện ủy đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo huyện; thành lập Tổ công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thành lập Bộ phận chuyên trách tiếp công dân phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án xây dựng đường vành đai 4. UBND huyện đã quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, và 9 tổ công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ GPMB đường vành đai 4

Căn cứ vào chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Huyện ủy, UBND huyện đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả trên các nhiệm vụ như: Quán triệt, tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, có sự đồng thuận cao của nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện Dự án. Khẩn trương thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư, khu quy tập mộ phải di chuyển giải phóng mặt bằng. Khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời để hoàn thành cơ bản trước ngày 30/12/2022 công tác bồi thường, hỗ trợ, di chuyển mộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, lập hồ sơ, thủ tục pháp lý để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư đối với các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp, đất ở, phấn đấu trước thời gian Thành phố giao. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đặc biệt là tại xã có Dự án vành đai 4- Vùng thủ đô đi qua.

Các hộ dân xã Khánh Hà ký biên bản bản chấp thuận GPMB

Huyện đã xem xét, giải quyết và báo cáo phương án trình Thành phố chủ trương giải quyết xong kiến nghị của 113 hộ dân thôn Xâm Động xã Vân Tảo thuộc diện có nhà, đất ở phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, xác định, làm thủ tục về quy hoạch, triển khai thông báo, quán triệt tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại cơ sở về vị trí, diện tích tái định cư đã xác định, làm thủ tục báo cáo Thành phố, cụ thể 4 khu tái định cư tại 4 xã, gồm Khánh Hà 1,4ha, Văn Bình 4,95ha, Hồng Vân 1,65ha, Vân Tảo 4,95ha. Đến nay qua tuyên truyền, vận động 100% các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, mồ mả phải giải phóng mặt bằng đều đã đồng thuận, chấp nhận thực hiện. Riêng tại xã Văn Bình quy hoạch chỉnh trang mở rộng thêm nghĩa trang tại thôn Văn Hội 3,3ha, xã Khánh Hà mở rộng thêm 0,25ha tại thôn Đỗ Hà và Hoàng Xá. Tính đến cuối tháng 11/2022 các xã đã tổ chức di chuyển được trên 400 ngôi mộ và đang tiếp tục khẩn trương tổ chức di dời mồ mả còn lại.

Công khai Bản đồ quy hoạch Đường vành đai 4 tại xã Hồng Vân

Tuyến đường vành đai 4 qua địa phận huyện Thường Tín dài khoảng hơn 9km thuộc địa phận 9 xã. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách, dự án mở ra cơ hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua, trong đó có huyện Thường Tín để phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, phấn đấu đạt tiêu chí quận của T.P Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của MTTQ, các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận cao từ nhân dân, huyện Thường Tín sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo tiến độ thời gian về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án đường vành đai 4- Vùng thủ đô trên địa bàn huyện.

Tô Quý