Cải cách hành chính

UBND huyện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Khánh Hà
29/11/2018 | 05:30

Ngày 28/11/2018, Đoàn kiểm tra công vụ UBND huyện do đồng chí Nguyễn Trọng Lượng - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động bộ phận một cửa xã Khánh Hà.

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận "Một cửa, một cửa liên thông"; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tại bộ phận một cửa xã Khánh Hà

Ảnh: Đại diện UBND xã Khánh Hà giải trình với Đoàn kiểm tra

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Lượng - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo UBND xã Khánh Hà tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, quán triệt cán bộ, công chức việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; xây dựng Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân; Cập nhật đầy đủ thông tin người dân, tổ chức liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ và vào phần mềm một cửa để theo dõi và tổng hợp…Qua buổi kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho công dân khi đến làm việc tại Khánh Hà.

Hoài Thu