Cải cách hành chính

Thường Tín tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp
25/10/2018 | 07:09

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố, ngày 25/10/2018, UBND huyện Thường Tín tổ chức tập huấn sử dụng sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp cho cán bộ công chức, bộ phận tiếp nhận một cửa của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ; giao nhận hồ sơ; trả kết quả hồ sơ… Hệ thống tích hợp dùng chung cho tất cả các cấp (cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã) và cung cấp một môi trường nhất quá, là một đầu mối thống nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc.

 

Ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, xã, thị trấn đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

 

Thông qua lớp tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp giúp cán bộ, công chức trên địa bàn tham gia vào quy trình giải quyết TTHC vận hành phần mềm hiệu quả; đồng thời, giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian đi lại tới các cơ quan nhà nước, theo dõi được tình trạng xử lý hồ sơ qua nhiều kênh thông dụng như điện thoại, email, tin nhắn…; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

 

Mai Anh