Cải cách hành chính

Huyện Thường Tín khai giảng lớp “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho cán bộ, công chức cấp huyện
23/10/2017 | 09:00

Thực hiện văn bản số 2049/STTTT-TTĐT ngày 13/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc triệu tập học viên các lớp đào tạo “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” năm 2017. Ngày 23/10/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thường Tín, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho cán bộ, công chức cấp huyện.

Theo kế hoạch tại huyện Thường Tín có 102 học viên, tổ chức thành 04 lớp, thời gian học 90 tiết/lớp, trong thời gian từ ngày 23/10 - 28/11/2017.

Trong khóa học các học viên sẽ được truyền đạt, trang bị những kiến thức cơ bản về các thiết bị của máy tính, hệ điều hành Microsoft windows; Phần mềm Microsoft Word 2010 và Bảng tính Excel, Microsoft power Point và Internet cơ bản. Sau khi kết thúc lớp đào tạo các học viên sẽ làm bài kiểm tra thực hành và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Buổi học đầu tiên của lớp học

Thông qua lớp đào tạo giúp các học viên nâng cao trình độ tin học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay.

 

                                                                                      Lê Thị Tuyết