Cải cách hành chính

Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017
20/09/2017 | 07:48

Chiều ngày 19/9/2017, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện.

Theo báo cáo của BCĐ, trong 8 tháng đầu năm 2017 công tác ứng dụng và phát triển CNTT của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực; Hạ tầng trang thiết bị ứng dụng CNTT của các cơ quan đơn vị ở cấp huyện, xã, thị trấn cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, được kết nối liên thông qua mạng Wan của thành phố;  8 tháng đầu năm 2017 huyện đã đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách huyện trang bị máy tính bảng cho trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện; thực hiện nâng cấp trang thiết bị tại phòng họp giao ban trực tuyến của huyện; 100% văn bản điện tử được trao đổi liên thông trong các cơ quan nhà nước ở huyện, xã, thị trấn; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận một cửa qua phần mềm một cửa điện tử. 100% các xã, thị trấn được cài đặt, sử dụng phần mềm một cửa điện tử; công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ công chức của huyện và xã, thị trấn được tổ chức theo kế hoạch triển khai thực hiện các dịch vụ công mức 3 của Thành phố.

Làm tốt công tác triển khai các dịch vụ công mức 3 cấp huyện và cấp xã, thị trấn theo kế hoạch của thành phố. Đến 15/8/2017 tại huyện đã triển khai 24 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức 3, kết quả: 08 DVC triển khai đợt 1 (lĩnh vực đăng ký kinh doanh và tư pháp cấp xã) có tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch trực tuyến đạt trên 90%; 10 DVC triển khai đợt 2 (lĩnh vực Quản lý đô thị, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin cấp huyện) có tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch trực tuyến đạt 100%; 06 DVC triển khai đợt 3 (lĩnh vực tư pháp cấp xã) có tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch trực tuyến đạt 59,7%.

Cổng thông tin điện tử huyện trong 8 tháng đầu năm đã đăng trên 600 bài viết từ các cộng tác viên gửi đến, có nhiều bài viết chuyên sâu về các lĩnh vực, nhiều tin bài có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời các sự kiện của huyện; đồng thời cập nhập các văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT trên địa bàn huyện.

 Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện: Phần mềm dùng chung của thành phố chưa hoàn thiện nên một số ngành như thuế, văn phòng đăng ký đất đai, tài chính kế hoạch vẫn phải dùng phần mềm chuyên biệt của ngành do đó chưa có sự đồng bộ, thống nhất; Việc thực hiện dịch vụ công mức 3 tại xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn như phần mềm Esam hay gặp lỗi, tốc độ truy cập chậm, việc cùng triển khai nhiều thủ tục khiến cán bộ tiếp nhận xử lý không kịp thời; nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên cán bộ phải nhập hộ công dân trên phần mềm; Trang thiết bị và trình độ của cán bộ về CNTT tại một số phòng ban của huyện và xã,thị trấn còn thấp.

Đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong thời gian tới. Chủ động trong bố trí trang thiết bị và cán bộ phù hợp đảm bảo việc thực hiện dịch vụ công đạt kết quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân hiểu và tiếp cận quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức 3. Giao cơ quan thường trực của BCĐ là phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai các dịch vụ công tới tất cả học sinh (THCS và THPT) để thông tin cho phụ huynh, phối hợp Trung tâm đào tạo CNTT Thành phố tổ chức đào tạo cho cán bộ công chức, viên chức tại huyện đạt trình độ chuẩn quốc gia về ứng dụng CNTT, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị CNTT thông minh vào công tác quản lý, điều hành, khai thác, sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin, đặc biệt là các đồng chí đã được trang bị máy tính bảng… dần thay thế sổ, sách, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Lê Thị Tuyết