Cải cách hành chính

Thường Tín tổ chức hội nghị tập huấn công tác Văn thư – Lưu trữ
31/08/2017 | 08:52

Sáng ngày 31/8 tại hội trường tầng 2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2017.

Dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Liên Hương - Giảng viên trường Đại học KHXH &NV, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Lượng – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, cùng các đồng chí là công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện.

Các học viên nghe Tiến sĩ Nguyễn Liên Hương - giảng viên trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản của buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Liên Hương - Giảng viên trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác văn thư lưu trữ tập chung vào các vấn đề về: các nguyên tắc về quản lý hồ sơ; lập danh mục hồ sơ; hồ sơ công việc, lập hồ sơ công việc; thu thập tài liệu, giao nộp hồ sơ tài liệu; phân loại và xác định giá trị tài liệu lưu trữ; xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ tài liệu và tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu…

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ của huyện đi vào nề nếp.

Phương Thanh