Cải cách hành chính

160 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017
23/08/2017 | 11:07

Ngày 23/8/2017, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017, cho 160 học viên là trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn; Công chức cơ quan chuyên môn huyện được giao phụ trách công tác hành chính. Đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội truyền đạt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về công tác cải cách hành chính, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức Thành phố Hà Nội”.

Ngoài ra, các học viên được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó vận dụng vào thực tế công việc chuyên môn, để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Tô Quý