Cải cách hành chính

Thường Tín phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ
09/05/2017 | 05:07

Ngày 09/5/2017, UBND huyện phối hợp với Sở tư pháp Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự có đại diện Sở Tư pháp Thành phố, Phòng Tư pháp huyện, Hội LHPN huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, và trên 300 phụ nữ 29 xã, thị trấn.

Báo cáo viên pháp luật Sở tư pháp truyền đạt pháp luật tại Hội nghị

Tại hội nghị, đ/c Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật Sở tư pháp Hà Nội, truyền đạt một số nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2017, trích một số điều qui định về Quyền sở hữu tài sản; Thừa kế; Di chúc… và những chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân, gia đình, phụ nữ, trẻ em; Đồng thời trao đổi với chị em phụ nữ một số tình huống liên quan đến pháp luật xảy ra trong đời sống hàng ngày, để chị em phụ nữ nắm bắt được cách thức giải quyết phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật, cũng như hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Sau khi được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, mỗi chị em phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, vận động tuyên truyền hội viên, nhân dân và gia đình chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

 

Tô Quý

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao