Cải cách hành chính

Thường Tín phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
05/05/2017 | 05:04

Thực hiện kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2017; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/1/2017 của UBND huyện về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2017.

Ngày 05/5/2017, UBND huyện Thường Tín phối hợp với Sở tư pháp Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Về dự có đ/c Kiều Xuân Huy – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, và 250 đoàn viên, thanh niên 29 xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đ.c Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật Sở tư pháp Hà Nội, truyền đạt những kiến thức về pháp luật hình sự, trong đó chú trọng đến các tội phạm về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, xâm hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản, Luật hôn nhân gia đình, giúp cho đoàn viên thanh niên nắm được nội dung cơ bản về Pháp luật hình sự, từ đó chấp hành tốt pháp luật nhà nước, không vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến người thân, gia đình và cộng đồng xã hội

Đ/c Kiều Xuân Huy – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị, đ/c Kiều Xuân Huy – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã chỉ rõ: Trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng địa phương ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, đoàn viên, thanh niên cần phải được giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, để nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật trong trong đời sống hàng ngày, cũng như khi tham gia các hoạt động xã hội. Giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, trong thời gian qua, huyện Thường Tín thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu niên chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

Tô Quý

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao