Cải cách hành chính

Thường Tín tập huấn kĩ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở
05/04/2017 | 07:49

Ngày 5/4/2017, UBND huyện Thường Tín phối hợp với Sở tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn kĩ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

          Đến dự hội nghi có ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Thành Phố, Bà Lê Thị Liễu – UVBTVHU, phó chủ tịch UBND huyện, Ông Lê Văn Minh – UVBTVHU, chủ tịch UBMTTQ huyện cùng 300 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND, MTTQ, cán bộ tư pháp, hộ tịch 29 xã, thị trấn, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, hòa giải viên ở cơ sở.

Các đồng chí dự hội nghị

          Tại hội nghị, sau phần khai mạc và triển khai nội dung hội nghị của Bà Lê Thị Liễu – UV BTVHU, phó chủ tịch UBND huyện, Thạc sỹ Nguyễn Trọng Nhã – Giảng viên học viện hành chính quốc gia truyền đạt những nội dung cơ bản về kĩ năng hòa giải ở cơ sở với những đòi hỏi về kinh nghiệm, quá trình huấn luyện và hiểu biết thực tế của người hòa giải viên và những nguyên tắc tổ chức hòa giải ở cơ sở như tôn trọng sự tự nguyện của các bên, đảm bảo phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, đạo đức xã hội, đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, có lí, có tình, tôn trọng ý chí , quyền và lợi ịch hợp pháp của các bên, bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải.

          Đồng chí báo cáo viên cũng đưa ra một số tình huống pháp luật về dân sự  để các hòa giải viên ở cơ sở  nâng cao được kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế.

          Buổi tập huấn đã trang bị cho hòa giải viên ở cơ sở kỹ năng thực hiện vụ việc hòa giải; kiến thức pháp luật về dân sựqua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Tô quý - Thanh Tân

Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thường Tín