Cải cách hành chính

Phó chủ tịch UBND Thành phố Trần Xuân Việt dự hội nghị sơ kết chương trình 02 tại huyện Thường Tín
23/01/2017 | 09:30

Sáng 17/12, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị sơ kết 3 thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 05/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tầng bước nâng cao đời sống nông dân”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 3 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Thường Tín đã thu được những kết quả tích cực. Trong phát triển nông nghiệp đã duy trì và phát triển các vùng sản xuất tập trung, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động; đồng thời, huyện đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 ước đạt 1.321 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch, tăng 3% so với năm 2012. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch nên bước đầu đã hình thành nên những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như: vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 1.200ha, vùng sản xuất rau an toàn tập trung với diện tích trên 590 ha; vùng nuôi trồng thủy sản với trên 969ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2010 xuống còn 4,1% năm 2013.

Công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm  cho lao động nông nghiệp, nông thôn được huyện chú trọng, tổng số lao động được đào tạo nghề 1.645 người. Hàng năm, huyện đã đầu tư nguồn kinh phí trên 600 triệu đồng cho công tác khuyến công nhân cấy nghề tạo việc làm cho người lao động, mở 20 lớp cho trên 1.000 lao động nông thôn, số lao động được đào tạo có việc làm khoảng 70%.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã điểm Nhị Khê đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 16 đến 17 tiêu chí; 12 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 đến 15 tiêu chí; 12 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng xây dựng hạ tầng nông thôn, các cơ sở y tế, hệ thống trường học tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới và mua sẵm trang thiết bị. Trong công tác xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như xã Hồng Vân đã phối hợp với Lữ đoàn 239 công binh tổ chức phát động phong trào “quân dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; xã Minh Cường huy động nguồn kinh phí xã hội hóa và nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng đề chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sỹ; xã Vạn Điểm đã làm tốt công tác tuyên truyền huy động nguồn vốn doanh nghiệp ủng hộ 1 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; xã Nhị Khê đã huy động được hơn 1 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn và nhân dân hiến trên 600m2 đất…

Công tác dồn điền đổi thửa được huyện đẩy nhanh tiến độ đúng theo kế hoạch đã đề ra. Huyện đã phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa cho 28/28 xã, tổng diện tích đã dồn điền đổi thửa 3.956 ha, đạt 102% kế hoạch thành phố giao, đạt 91,9% so với kế hoạch huyện giao. Số hộ có từ 1 đến 2 thửa là 25.010 hộ, diện tích 3.604 ha chiếm 91,1%, 2 xã đã hoàn thành xong công tác dồn điền là Nghiêm Xuyên và Duyên Thái.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà huyện Thường Tín đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Thường Tín, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, vận động sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Huyện cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao và bền vững với môi trường; phát triển kinh tế trang trại gắn với vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; tích cực đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất; thực hiện tích cực, đồng bộ biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung bảo đảm vệ sinh thú y, hạn chế thấp nhất do thiệt hại gây ra.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, chú trọng hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, khắc phục tình trạng bỏ ruộng cục bộ; tăng thu nhập trên đơn vị canh tác; Nâng cao chất lượng đào tạo nhân cấy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phát triển văn hóa; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hỗ trợ xây dựng nhà máy nước sạch cho nhân dân; nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao.