An ninh - quốc phòng

Thường Tín ra quân huấn luyện năm 2017

Ngày 01/03/2017, huyện Thường Tín tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến và 15 năm thực hiện chỉ thị 13 của Bộ công an về tăng cường công tác dân vận của Lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2001 – 2016

Ngày 24/8 tại Hội trường Công an huyện, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số...

Thường Tín tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Sáng ngày 11/3 UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.