An ninh - quốc phòng

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra kết quả thực hiện chương trình số 09 ngày 17/3/2021 tại huyện Thường Tín

Sáng 18/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Chương Trình số 09 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025” đối với Ban CHQS huyện Thường Tín.

Đại diện huyện Thường Tín báo cáo kết quả thực hiện

Qua kiểm tra cho thấy: Ban CHQS huyện Thường Tín đã chủ động bám nắm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện và địa phương có liên quan làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Tính đến thời điểm hiện nay, huyện Thường Tín đã đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội. Cụ thể, đối với chỉ tiêu xây dựng trụ sở Ban CHQS xã, thị trấn, huyện đã khởi công xây dựng 06 trụ sở, trong đó 05 trụ sở đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Huyện phấn đấu khởi công xây dựng 06 trụ sở và đi vào hoạt động trong năm 2024. Công tác xây dựng lực lượng, phát triển đảng viên trong LLVT tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ các thành phần trong biên chế được xây dựng đúng, đủ, phù hợp với thực tiễn; số lượng đảng viên trong lực lượng dân quân, quân nhân dân dự bị không ngừng tăng. Chỉ tính riêng năm 2023 huyện đã kết nạp đảng viên mới đối với 58 dân quân và 25 quân nhân dự bị.

Đồng chí Phó Tư lệnh kiểm tra sổ lưu trữ thuốc dự trữ phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của Ban CHQS huyện Thường Tín

Công tác thành lập Chi bộ Quân sự xã, thị trấn được thực hiện bài bản, chặt chẽ, 29/29 xã, thị trấn đã thành lập Chi bộ Quân sự và đi vào hoạt động. Công tác xây dựng lực lượng dân quân thường trực, huyện đã hoàn thành các thủ tục xây dựng 06 tiểu đội dân quân thường trực và dự định sẽ ra mắt 02 tiểu đội của Thị trấn Thường Tín và xã Hồng Vân trong quý II năm 2024 và ra mắt 04 tiểu đội trong quý IV năm 2024…

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu  - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận những kết quả của Ban CHQS huyện Thường Tín đã đạt được; đồng thời yêu cầu cơ quan quân sự huyện tiếp tục bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp tham mưu với địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình 09 của Thành uỷ. Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh, Ban CHQS huyện Thường Tín cần chú trọng và thường xuyên nắm, kiểm tra hoạt động của Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn, bảo đảm các Chi bộ hoạt động hiệu quả để lãnh đạo LLVT địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Ban CHQS huyện tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công trình phòng thủ huyện, vì đây là nhiệm vụ quan trọng tăng cường khả năng phòng thủ của huyện, cũng như nâng cao sức mạnh, chất lượng tổng hợp của LLVT huyện trong những năm tiếp theo, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Xuân Tiến