An ninh - quốc phòng

Thường Tín khai mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2024

Sáng ngày 18/1/2024, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín tổ chức Khai mạc tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2024 nhằm triển khai, thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa phương; nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ; từng bước nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phòng thủ dân sự có liên quan; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện khai mạc lớp tập huấn

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 18/01 đến ngày 25/0/2024 với 147 đồng chí là cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, Ban Chỉ huy Đại đội Dân quân cơ động huyện.

Tham gia lớp huấn luyện các đồng chí thuộc Lực lượng Dân quân tự vệ huyện Thường Tín được truyền đạt kiến thức như: quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024; những vấn đề cơ bản trong công tác Quốc phòng, quân sự địa phương; một số nội dung cơ bản công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện; nội dung cơ bản về công tác chính sách hậu phương quân đội; hướng dẫn bảo quản, quản lý và sắp xếp công cụ hỗ trợ được trang bị của DQTV; xây dựng văn kiện diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã; huấn luyện và luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1c; huấn luyện và luyện tập bắn súng Tiểu liên AK bài 1 mục tiêu ẩn, hiện ban ngày…

Kết thúc chương trình Huấn luyện, lực lượng Đại đội Dân quân cơ động huyện sẽ được kiểm tra và đánh giá kết quả tập huấn.

Diệu Hương