An ninh - quốc phòng

Thường Tín tổng kết Diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023

Chiều ngày 3/10/2023, Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Tổng kết Diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023. Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại tá Bùi Văn Tuấn- Phó Tham mưu trưởng, Tổ trưởng Tổ Công tác số 3 Ban chỉ đạo Diễn tập Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viện, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và gần 100 đại biểu khách mời.

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo hình ảnh kết quả cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện

Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ của huyện Thường Tín diễn ra trong 2 ngày 12,13/9/2023 bảo đảm đúng theo kế hoạch đã xác định.

Về Nội dung diễn tập vận hành cơ chế: Thông qua các bước thực hành chuyển địa phương từ thời bình vào các trạng thái Quốc phòng thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu, trong đó cơ quan Quân sự, Công an là nòng cốt theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Cụ thể, tại các Hội nghị của Đảng, vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đã được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tổ chức đảng, kịp thời quyết sách phương hướng lãnh đạo đưa các hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Bám sát nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi thời điểm. Căn cứ thực tiễn tình hình địa phương trong các trạng thái hoạt động thời chiến HĐND huyện đã kịp thời cân đối ngân sách, báo đảm các lực lượng duy trì hoạt động, thực hành tác chiến theo đúng kế hoạch, phương án đã được triển khai. Đối với trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huyện có những quyết sách phù hợp thực tiễn về phương án lãnh đạo, chỉ đạo duy trì địa phương vừa tác chiến hiệu quả, giữ vững khu vực phòng thủ, vừa bảo đảm các hoạt động kinh tế diễn ra bình thường, bảo đảm đời sống của Nhân dân.

 

Điểm nổi bật trong phần vận hành cơ chế của huyện Thường Tín là trong từng vấn đề huấn luyện, các đồng chí chủ trì Hội nghị đã bám sát, nắm chắc nội dung, điều hành Hội nghị rõ ràng mạch lạc, các kết luận đều chặt chẽ, sát với nội dung diễn tập và thực tế địa bàn. Các thành viên tham gia khung diễn tập đã bám sát yêu cầu từng nội dung diễn tập, các tình huống giả định, trên từng cương vị chuyên môn phụ trách làm tố chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời chuyển các hoạt động của địa phương phù hợp với từng giai đoạn

Về Diễn tập thực binh: Phần thực binh các thành phần tham gia diễn tập thể hiện được tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt trong các tình huống tác chiến, bảo đảm giữ vững tuyến phòng thủ của địa phương trong mọi tình huống theo đúng ý định huấn luyện của Tổ đạo diễn, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội. Cụ thể: Trong diễn tập Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành diễn tập động viên, đã thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành trong tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, hành động nhanh chóng, khẩn trưởng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện, kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố.

 Nội dung cơ động các cơ quan lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện ra khu căn cứ chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, thực hiện đủ các bước đúng điều lệ, công tác tham mưu tác chiến; các lực lượng cơ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm thời gian và an toàn tuyệt đối.

 Phần thực hành xử trí tình huống đánh địch tiến công hỏa lực đường không trên sa bàn đúng nguyên tắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã nhận định, đánh giá đúng tình hình, đưa ra phương án xử trí phù hợp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để giải quyết triệt để tình huống.

Thực binh bắn chiến đấu hành động chỉ huy kiên quyết, thống nhất; hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt 100% mục tiêu và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời gian, thời tiết, chuyên môn, nghiệp vụ.... song, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực với quyết tâm cao, khung diễn tập của huyện Thường Tín đã thực hiện tốt các nội dung diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đàm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nội dung diễn tập năm 2023 có những điểm nhấn cả về nội dung, phương pháp điều hành; giải quyết các vấn đề trong tổ chức và hoạt động tác chiến phòng thủ ở địa phương, thể hiện rõ ở cả 02 cấp (cấp huyện và cấp xã);

 Thông qua diễn tập, khẳng định và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; rèn luyện, bồi dưỡng khả năng, trình độ làm tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; củng cố và nâng cao khả năng, năng lực tổ chức chỉ huy của Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Công an huyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và hoạt động của KVPT, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thường Tín đạt được trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023; đồng thời, đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Các cơ quan, đơn vị cần kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm của cuộc diễn tập mà Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố, Tổ đạo diễn đã chỉ ra. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến phòng thủ của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn Huyện .

Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Thủ đô Hà Nội, Huyện Thường Tín thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp cần chủ động rà soát, bổ sung công tác lãnh đạo, kế hoạch bảo đảm quốc phòng - an ninh hàng năm. Trong đó, bên cạnh việc tăng cường công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, cần quan tâm đầu tư để không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Huyện ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đối với lực lượng vũ trang Huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND huyện Thường Tín đã khen 15 tập thể, 28 cá nhân; Ban Chỉ huy quân sự khen thưởng 01tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu trong Khu vực phòng thủ năm 2023.


Xuân Tiến